Veľká noc

Veľká noc je vnímaná z kresťanského hľadiska ako najvýznamnejší sviatok a taktiež mnohé dodnes zachované veľkonočné zvyky majú silné korene v pohanskej kultúre vítania jari. Pokúsime sa obsiahnuť oba aspekty a podčiarknuť význam Veľkej noci aj celého predveľkonočného obdobia, ktorý sa možno v súčasnosti trochu zahmlieva a stráca, no naši predkovia ho preciťovali naozaj intenzívne. Články tejto kategórie postupne zmapujú ako všeobecnejšie a pomerne známe symboly Veľkej noci či hlavné dni Veľkého týždňa, tak aj detailnejšie súvislosti stojace za vznikom jednotlivých tradícií.

Samozrejme, že nebude chýbať ani množstvo inšpirácie na veľkonočnú výzdobu či tradičné jedlá, ktoré sa objavovali a doteraz objavujú na veľkonočnom stole. Nevynecháme však ani tému Veľkého pôstu, ktorý má svoje významné miesto pred samotnou oslavou Veľkej noci. Ako sami zistíte, Veľká noc nie je len o polievaní či šibaní. Celé toto dlhé obdobie, a to počínajúc Popolcovou stredou až po sviatok Zostúpenia Ducha Svätého, symbolizuje víťazstvo života nad smrťou.