Meniny

Meniny sa viažu na kalendár, keď sa deň po dni zvykne oslavovať konkrétne meno alebo aj viac mien, ktoré na tento deň prislúchajú. Pôvodne bol zoznam mien, vďaka ktorému dnes oslavujeme meniny, v podstate kalendárom svätcov. Koncept menín teda vychádza z tradície slávenia dňa patróna alebo patrónky, podľa ktorých je daná osoba pomenovaná. V rámci našich kultúrnych zvyklostí má taktiež obdarovávanie k meninám svoje miesto. A to aj napriek tomu, že ich význam v rámci osobných sviatkov sa radí až za narodeniny. Meniny si však tiež zaslúžia aspoň malú oslavu či posedenie. Možno uvažujete nad meninovým darčekom alebo chcete oslávencovi poslať aspoň SMS k meninám. U nás nájdete inšpiráciu na jedno aj druhé. Pokiaľ nechcete zostať len pri bonboniére a radšej túžite zvoliť niečo kreatívnejšie, určite pokračujte v čítaní. Meniny sú skvelou príležitosťou ukázať, že nám na blízkom človeku záleží, tak prečo ju premárniť?